Bản mô tả CTĐT Chất lượng cao 2018

Mục tiêu của chương trình là đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp tiếp cận với trình độ của các trường đại học tiên tiến trên thế giới, được chuẩn bị về phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức chuyên môn toàn diện, kỹ năng thực hành cơ bản để tự học tập, làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề kinh doanh và quản trị kinh doanh trong môi trường quốc tế; sử dụng thông thạo tin học văn phòng và tiếng Anh.

Chi tiết xem tại đây – LINK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *