Bộ môn Quản trị Quản trị chiến lược và khởi nghiệp

STT Bộ môn quản trị chiến lược và khởi nghiệp Nơi tốt nghiệp Email
1. Trưởng bộ môn– PGS. TS. Lê Thái Phong ĐH Ngoại Thương lethaiphong@ftu.edu.vn
2. PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy ĐH Ngoại Thương thuylt@ftu.edu.vn
3.  ThS. Nguyễn Thị Thu Trang ĐH Ngoại Thương trangntt@ftu.edu.vn
4. ThS. Nguyễn Duy Hùng ĐH Ngoại Thương hungnd@ftu.edu.vn
5.. ThS. Nguyễn Thị Hạnh ĐH Ngoại Thương hanhnt@ftu.edu.vn
6. ThS. Trần Minh Thu thutm@ftu.edu.vn
7. ThS. Lê Hoàng Liên ĐH Ngoại Thương lienlh@ftu.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *