Bộ môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp

STT Bộ môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp Nơi tốt nghiệp Email
1. Trưởng bộ môn – TS. Bùi Liên Hà ĐH Bách Khoa habl@ftu.edu.vn
2. Nguyễn Thế Anh ĐH Ngoại thương anhnt@ftu.edu.vn
3. Đào Minh Anh ĐH Ngoại thương anhdm@ftu.edu.vn
4. Lê Phương Dung ĐH Ngoại thương dunglp@ftu.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *