Chương trình CLC

Chuyên ngành QTKD quốc tế (Chất lượng cao)

QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ (Chất lượng cao) Giới thiệu về chương trình: Chương trình Quản trị kinh doanh chất lượng cao có mục tiêu là đào tạo các cử nhân Quản trị kinh doanh có khả năng làm việc trong môi trường doanh nghiệp trong nước và nước ngoài với sự cạnh tranh […]

Read More