Đào tạo đại học

Sự ra đời của các chuyên ngành mới và định hướng phát triển đào tạo của Khoa Quản trị Kinh doanh

Trong 10 năm qua, Khoa Quản trị Kinh doanh đã và đang trên đà phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng các chương trình đào tạo đại học, đáp ứng đòi hỏi và nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao. Không dừng lại ở đó, Khoa […]

Read More

Các chuyên ngành đào tạo của Khoa Quản trị Kinh doanh- Đại học Ngoại thương

Hiện nay, Khoa Quản trị Kinh doanh đang triển khai 02 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn, bao gồm chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế và chuyên ngành Quản trị du lịch và khách sạn; 02 chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm Chương trình Chất lượng cao (CLC) chuyên […]

Read More

Chuyên ngành Thương mại điện tử

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh (Business Administration) Chuyên ngành: Thương mại điện tử (Electronic Commerce) Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt Hệ đào tạo: Chính quy Mục tiêu đào tạo: – Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực Thương mại điện tử, theo đó […]

Read More

Chuyên ngành Kế toán

KẾ TOÁN Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh (Business Administration) Chuyên ngành: Kế toán (Accouting) Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt Hệ đào tạo: Chính quy CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin I, II Toán cao cấp I, II […]

Read More