Đào tạo đại học

Sự ra đời của các chuyên ngành mới và định hướng phát triển đào tạo của Khoa Quản trị Kinh doanh

Trong 10 năm qua, Khoa Quản trị Kinh doanh đã và đang trên đà phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng các chương trình đào tạo đại học, đáp ứng đòi hỏi và nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao. Không dừng lại ở đó, Khoa […]

Read More