Các bộ môn

Bộ môn Phát triển kỹ năng

STT Bộ môn Phát triển kỹ năng Nơi tốt nghiệp Email 1. Trưởng bộ môn – PGS. TSKH. Nguyễn Văn Minh minhnv@ftu.edu.vn 2. Nguyễn Kim Thoa thoank@ftu.edu.vn 3. Hoàng Hải Yến ĐH Ngoại thương yenhh@ftu.edu.vn 4. Nguyễn Phương Dung ĐH Ngoại thương dunglp@ftu.edu.vn 5. Nguyễn Thị Hoa ĐH Ngoại thương hoant@ftu.edu.vn 6. Phạm Thị Tuyết […]

Read More

Bộ môn Thống kê

STT Bộ môn Thống kê Nơi tốt nghiệp Email 1. Trưởng bộ môn – TS.Nguyễn Lệ Hằng ĐH Ngoại Thương hangnl@ftu.edu.vn 2. TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung ĐH Kinh tế Quốc dân nhungnt@ftu.edu.vn 3. TS. Nguyễn Trọng Hải ĐH Ngoại thương haint@ftu.edu.vn 4. Lê Thị Thu Hằng ĐH Ngoại thương hanglt@ftu.edu.vn 5. Nguyễn Thị Kim […]

Read More

Bộ môn Thương mại điện tử

STT Bộ môn Thương mại điện tử Nơi tốt nghiệp Email 1. Trưởng bộ môn – PGS. TS. Nguyễn Văn Thoan ĐH Ngoại thương,ĐH UNSW – Úc nvthoan@ftu.edu.vn 2. Nguyễn Khánh Hưng ĐH Ngoại thương hungnk@ftu.edu.vn 3. Nguyễn Thị Thanh Hoa ĐH Ngoại thương hoantt@ftu.edu.vn 4. Nguyễn Thị Khánh Chi ĐH Ngoại thương chintk@ftu.edu.vn 5. […]

Read More

Bộ môn Quản trị Quản trị chiến lược và khởi nghiệp

STT Bộ môn quản trị chiến lược và khởi nghiệp Nơi tốt nghiệp Email 1. Trưởng bộ môn– PGS. TS. Lê Thái Phong ĐH Ngoại Thương lethaiphong@ftu.edu.vn 2. PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy ĐH Ngoại Thương thuylt@ftu.edu.vn 3.  ThS. Nguyễn Thị Thu Trang ĐH Ngoại Thương trangntt@ftu.edu.vn 4. ThS. Nguyễn Duy Hùng ĐH Ngoại […]

Read More

Bộ môn Quản trị Tài chính

STT Bộ môn Quản trị Tài chính Nơi tốt nghiệp Email 1. Trưởng bộ môn PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy ĐH Ngoại Thương, ĐH Tilburg,Rotterdam School of Management (Erasmus University) thuy.nt@ftu.edu.vn 2. TS. Cao Đinh Kiên caokien@ftu.edu.vn 3. TS. Nguyễn Thúy Anh ĐH Ngoại thương ngthuyanh@ftu.edu.vn 4. ThS. Bùi Thu Hiền ĐH Ngoại thương hienbt@ftu.edu.vn […]

Read More

Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

STT Bộ môn quản trị nguồn nhân lực Nơi tốt nghiệp Email 1. Trưởng bộ môn-ThS.Ngô Quý Nhâm ĐH Thương mại, ĐH Wales – Anh nhamnq@ftu.edu.vn 2. PGS. TS. Bùi Anh Tuấn ĐH Kinh tế Quốc Dân 3. ThS. Hoàng Anh Duy ĐH Ngoại thương duyha@ftu.edu.vn 4. ThS. Vũ Thị Hương Giang Học viện Ngoại […]

Read More

Bộ môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp

STT Bộ môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp Nơi tốt nghiệp Email 1. Trưởng bộ môn – TS. Bùi Liên Hà ĐH Bách Khoa habl@ftu.edu.vn 2. Nguyễn Thế Anh ĐH Ngoại thương anhnt@ftu.edu.vn 3. Đào Minh Anh ĐH Ngoại thương anhdm@ftu.edu.vn 4. Lê Phương Dung ĐH Ngoại thương dunglp@ftu.edu.vn

Read More