GIỚI THIỆU

Bộ môn Thương mại điện tử

STT Bộ môn Thương mại điện tử Website Email 1. Trưởng bộ môn – PGS. TS. Nguyễn Văn Thoan web.ftu.edu.vn/thoan nvthoan@ftu.edu.vn 2. Nguyễn Khánh Hưng hungnk@ftu.edu.vn 3. Nguyễn Thị Thanh Hoa hoantt@ftu.edu.vn 4. Nguyễn Thị Khánh Chi https://khanhchi.ftu.edu.vn chintk@ftu.edu.vn 5. Nguyễn Thị Hồng Vân https://van.ftu.edu.vn/ vannth@ftu.edu.vn 6. Nguyễn Hồng Quân https://nguyenhongquan.ftu.edu.vn quannh@ftu.edu.vn 7. Nguyễn Phương […]

Read More

Bộ môn Quản trị Quản trị chiến lược và khởi nghiệp

STT Bộ môn quản trị chiến lược và khởi nghiệp Website Email 1. Trưởng bộ môn– PGS. TS. Lê Thái Phong https://lethaiphong.ftu.edu.vn/ lethaiphong@ftu.edu.vn 2. PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy thuylt@ftu.edu.vn 3.  ThS. Nguyễn Thị Thu Trang trangntt@ftu.edu.vn 4. ThS. Nguyễn Thị Hạnh https://hanhnguyen.ftu.edu.vn hungnd@ftu.edu.vn 5.. ThS. Trần Minh Thu https://thutm.ftu.edu.vn hanhnt@ftu.edu.vn

Read More

Bộ môn Quản trị Tài chính

STT Bộ môn Quản trị Tài chính Website Email 1. TS. Cao Đinh Kiên https://caokien.ftu.edu.vn/ caokien@ftu.edu.vn 2. TS. Nguyễn Thúy Anh https://nguyenthuyanh.ftu.edu.vn/ ngthuyanh@ftu.edu.vn 3. ThS. Bùi Thu Hiền https://thuytang.ftu.edu.vn hienbt@ftu.edu.vn 4. ThS Tăng Thị Thanh Thủy thuyttt@ftu.edu.vn 5. ThS Nguyễn Thị Hoa Hồng hongnth@ftu.edu.vn 6. ThS. Đào Thị Thương thuongdt@ftu.edu.vn  

Read More

Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

STT Bộ môn quản trị nguồn nhân lực Website Email 1. Trưởng bộ môn-ThS.Ngô Quý Nhâm nhamnq@ftu.edu.vn 2. PGS. TS. Bùi Anh Tuấn 3. ThS. Hoàng Anh Duy duyha@ftu.edu.vn 4. ThS. Vũ Thị Hương Giang giangvth@ftu.edu.vn 5. ThS. Dương Thị Hoài Nhung https://hoainhung.ftu.edu.vn nhungdth@ftu.edu.vn 6. ThS. Hoàng Thị Thùy Dương https://hoainhung.ftu.edu.vn duonghtt@ftu.edu.vn 7. ThS. Lê […]

Read More

Bộ môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp

STT Bộ môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp Website Email 1. Trưởng bộ môn – TS. Bùi Liên Hà habl@ftu.edu.vn 2. Nguyễn Thế Anh anhnt@ftu.edu.vn 3. Đào Minh Anh https://daominhanh.ftu.edu.vn anhdm@ftu.edu.vn 4. Lê Phương Dung dunglp@ftu.edu.vn

Read More

Giới thiệu khoa Quản trị kinh doanh

Ban lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ: Giai đoạn 1999-2001 2001-2004 2004-2009 2009 Trưởng Khoa GVC. Trần Sửu TS. Bùi Ngọc Sơn TS. Tăng Văn Nghĩa TS. Nguyễn Thu Thủy Phó Trưởng Khoa ThS. Đặng Thị Lan TS. Lê Thị Thu Thủy TS. Lê Thị Thu Thủy (2004-2007) TS. Trần Thị Kim Anh (2007-nay) […]

Read More

Khoa Quản trị Kinh doanh – 10 năm xây dựng và trưởng thành

Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương được thành lập tháng 4/1999 trong bối cảnh của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra hết sức sôi động ở Việt Nam. Sự ra đời của Khoa Quản trị Kinh doanh đánh dấu một bước ngoặt quan trọng […]

Read More