CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO KDQT

Tên chương trình đào tạo: Chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế.

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

Mã số: 52340101

Hình thức đào tạo: Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

1.1. Mục tiêu đào tạo chất lượng cao

Đào tạo chất lượng cao QTKDQT là nhằm xây dựng năng lực đào tạo bậc đại học ngành QTKD của Trường ĐHNT tiếp cận với trình độ của các trường đại học tiên tiến trên thế giới, tạo tiền đề để các CTĐT về QTKD của Trường ĐHNT được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các công ty, tập đoàn nước ngoài hoạt động trong và ngoài Việt nam trong việc cung cấp các cán bộ quản lý có trình độ cao về QTKD, am hiểu sâu sắc tập quán kinh doanh quốc tế, luật pháp về thương mại quốc tế và thành thạo trong giao tiếp, thương thảo trực tiếp bằng tiếng Anh.

1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình chất lượng cao

* Về kiến thức

– Nắm vững những vấn đề cơ bản về kinh doanh và quản trị kinh doanh trong môi trường kinh doanh quốc tế; các mối quan hệ quan trọng trong quá trình kinh doanh như: quan hệ giữa các doanh nghiệp, quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh doanh;

– Nắm vững và vận dụng những kiến thức hiện đại và chuyên sâu trong việc thực hiện hoạch định chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, xây dựng hệ thống lương thưởng, đãi ngộ, quản trị hoạt động sản xuất, quản trị chất lượng, hạch toán kế toán, xây dựng và tổ chức kênh phân phối, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu…

* Về kỹ năng

– Kỹ năng nghiên cứu và phân tích các vấn đề liên quan trong lĩnh vực quản trị kinh doanh quốc tế;

– Kỹ năng tư vấn về quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh quốc tế; kỹ năng lãnh đạo và ra quyết định; năng lực tư duy hệ thống và tư duy sáng tạo;

– Kỹ năng  giao tiếp, thuyết trình; làm việc độc lập và làm việc nhóm;

– Khả năng nhận biết và xử lý các tình huống thực tế; phân tích và linh hoạt trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh;

– Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu một cách hiệu quả; kỹ năng học tập hiệu quả, kỹ năng đọc, tìm kiếm và quản lý thông tin khoa học; kỹ năng và phương pháp sử dụng thời gian hiệu quả và khoa học;

– Kỹ năng giao tiếp đa văn hóa, thấu hiểu và chia sẻ các giá trị văn hóa khác nhau;

– Kỹ năng phối hợp trong công việc cũng như khả năng tạo lập những mối quan hệ xã hội cần thiết, khả năng xử lý hài hòa các mối quan hệ trong công sở cũng như ngoài xã hội;

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng đàm phán, thuyết phục, đặc biệt trong môi trường sử dụng tiếng Anh;

– Có phương pháp tư duy chủ động, tích cực, tự tin và khoa học, lạc quan, có niềm tin, biết quý trọng công việc cũng như cuộc sống;

– Kỹ năng giải quyết xung đột, đặc biệt trong môi trường kinh doanh đa văn hóa;

– Kỹ năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, tương đương Bậc 5 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

– Sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh quốc tế; Sử dụng thành thạo các chương trình tin học văn phòng, có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý.

* Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp

Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế có khả năng ứng tuyển vào các vị trí công việc như:

– Chuyên viên hoặc phụ trách bộ phận tại các phòng ban chức năng của doanh nghiệp như phòng Marketing, phòng Nhân sự, Phòng Kế hoạch kinh doanh, Phòng kế toán tài chính, Phòng Quản lý dự án… của các DN trong và ngoài nước thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề (sản xuất, dịch vụ, thương mại, ngân hàng, tổ chức tài chính…);

– Các vị trí quản trị viên tập sự tại các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia và có cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý cấp trung và cấp cao sau này;

– Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu liên quan hoặc các chuyên gia về quản trị kinh doanh và kinh doanh quốc tế làm việc tại các tổ chức quốc tế.

2. Thời gian đào tạo: 04 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá (tính bằng tín chỉ): 136 tín chỉ

4. Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Thang điểm: Thang điểm 4 theo hệ thống tín chỉ

6. Cấu trúc chương trình tại link này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *