CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn toàn diện về Kinh doanhQuản trị kinh doanh quốc tế, kỹ năng thực hành để làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề trong môi trường quốc tế. Chương trình chú trọng đến tính thực tiễn, đề cao thái độ làm việc chuyên nghiệp, phát huy sự năng động, sáng tạo của người học. Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các vị trí chuyên viên hoặc phụ trách bộ phận tại các phòng ban chức năng như Phòng Marketing, Phòng Tổ chức/Nhân sự, Phòng Kế hoạch kinh doanh, Phòng Kế toán tài chính, Phòng Quản lý dự án… của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề; và có cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý cấp trung và cấp cao; khởi sự các doanh nghiệp vừa và nhỏ; các chuyên gia về quản trị kinh doanh và kinh doanh quốc tế làm việc tại các tổ chức trong và ngoài nước,…

II. LỢI ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Chương trình đào tạo theo Chuẩn Quốc tế với sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường Đại học danh tiếng trên thế giới như: Trường Đại học Tổng hợp bang California Fullerton (Mỹ), Trường Đại học Bang Ohio (Mỹ), Trường Đại học Bang Washington (Mỹ), Trường Đại học Leeds (Anh),…
 • Chương trình được công nhận bởi các trường Đại học uy tín trên thế giới. Do đó, sinh viên có thể lựa chọn tham gia các chương trình trao đổi hoặc chuyển tiếp tại các Đại học danh tiếng nước ngoài như Đại học Tổng hợp Bang California Fullerton (Mỹ), Đại học Northern Illinois (Mỹ), Đại học Northeastern (Mỹ), Đại học Huddersfield (Anh), Đại học Northampton (Anh), Đại học Khoa học ứng dụng và nghệ thuật Tây Bắc Thuy Sĩ (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland), Đại học Griffith (Australia), Đại học Macquarie (Australia),…

 

 • Sinh viên sẽ có cơ hội tham gia môi trường học tập và nghiên cứu quốc tế với sự tham gia học tập của các sinh viên nước ngoài từ các trường đối tác.
 • Sinh viên có cơ hội khảo sát, tham quan tại các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn như Samsung, General Motor, Suntory PepsiCo, Alphanam Group, TOTO Việt Nam, Kansai Paint…
 • Chương trình luôn nhận được sự ưu tiên trong đảm bảo chất lượng đối với cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giảng viên của Nhà trường.

III. CƠ HỘI

Sinh viên của chương trình có cơ hội nhận học bổng du học chuyển tiếp lên tới 5000 bảng Anh của các trường đối tác từ Anh quốc, học bổng của các cá nhân, tập đoàn, doanh nghiệp dành cho sinh viên của chương trình, học bổng dành cho sinh viên Chất lượng cao của Trường Đại học Ngoại thương

IV. MỘT SỐ MÔN HỌC TIÊU BIỂU

1.Về quản trị nhân sự

 • Quản trị học
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị nhân sự quốc tế
 • Hành vi tổ chức

2. Về Quản trị và sản xuất

 • Quản trị tác nghiệp

3. Về Kế toán, Tài chính

 • Kế toán tài chính
 • Kế toán quản trị
 • Quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Kiểm toán
 • Tài chính quốc tế

4. Về chiến lược kinh doanh và kinh doanh quốc tế

 • Quản trị chiến lược
 • Quản trị và Kinh doanh quốc tế
 • Những vấn đề mới trong quản lý

5. Về kỹ năng trong kinh doanh

 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Phát triển kỹ năng
 • Đạo đức trong kinh doanh

6. Về Marketing

 • Nguyên lý Marketing
 • Marketing quốc tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *