Danh sách GVHD K55 + các khóa bổ sung thực tập giữa khóa

Khoa QTKD đã dán danh sách Giáo viên hướng dẫn (GVHD) K55 + các khóa bổ sung thực tập giữa khóa tại bảng tin trước cửa Văn phòng Khoa đề nghị các em lưu ý:

– Đến xem danh sách GVHD tại bảng tin VPK

– Thời gian thực tập: từ 02 tháng 7 năm 2019 đến 04 tháng 8 năm 2019 (05 tuần)

– Lớp trưởng (hoặc khối trưởng) K55 và sinh viên TTGK bổ sung đến

nhận giấy giới thiệu TTGK tại Văn phòng Khoa vào ngày 20-21/6/2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *