ĐH Augsburg

Năm 2007, Khoa Quản trị Kinh doanh trường ĐH Ngoại Thương đã ký Biên bản ghi nhớ (Memorandum of Understanding- MOU) về hợp tác với trường ĐH Augsburg của CHLB Đức, cụ thể là với hai khoa: Khoa Kinh doanh và Khoa Luật. Trong Biên bản ghi nhớ, các bên nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi văn hóa.

Các lĩnh vực hợp tác cụ thể gồm:

– Trao đổi giảng viên và các nhà nghiên cứu;

– Trao đổi sinh viên;

– Trao đổi các ấn phẩm và tài liệu học tập;

– Thúc đẩy các hoạt động và các dự án nghiên cứu song phương;

– Các hoạt động hợp tác khác do hai bên thỏa thuận.

Các hoạt động hợp tác cụ thể đã được triển khai giữa trường ĐH Augsburg và Khoa Quản trị Kinh doanh:

– Hợp tác để tổ chức Hội thảo quốc tế: Năm 2007, hai bên đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Pháp luật và chính sách cạnh tranh ở Việt Nam- thực thi Luật cạnh tranh năm 2004 và kinh nghiệm của CHLB Đức” Hai nhà khoa học từ trường ĐH Augsburg đã tham gia Hội thảo này.

– Trao đổi giảng viên: Đã có 2 (hai) giảng viên Bộ môn Luật- Khoa Quản trị Kinh doanh sang trường ĐH Augsburg để tham gia khóa học ngắn hạn (6 tuần) do trường ĐH Augsburg tổ chức về “European & International Economic Law” (hè năm 2007 và hè năm 2008). Ngoài ra, một giảng viên của Bộ môn Luật cũng đã tham gia chương trình phát triển tổ chức của trường ĐH Augsburg vào tháng 5/2008.

Trong tương lai, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương, đặc biệt là trao đổi giảng viên và hợp tác nghiên cứu khoa học. Dự kiến hai bên sẽ cùng tổ chức một Hội thảo quốc tế với chủ đề “Corporate Compliance”, một chủ đề đang rất được quan tâm trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *