Hiệp Hội Tu nghiệp Kỹ thuật Hải ngoại Nhật Bản (AOTS)

Hiệp Hội Tu nghiệp Kỹ thuật Hải ngoại Nhật Bản (AOTS) được thành lập vào năm 1959 với sự chấp thuận của Bộ Ngoại thương và Công nghiệp Nhật Bản (nay là Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp METI). AOTS là tổ chức tư nhân đầu tiên của Nhật Bản thúc đẩy hợp tác kỹ thuật trong khu vực tư nhân. Từ đó tới nay, AOTS đã và đang thực hiện các dự án đào tạo để giúp đỡ phát triển nguồn nhân lực cần thiết cho sự phát triển công nghiệp của các quốc gia đang phát triển. (http://www.aots.or.jp

Chương trình Đào tạo Giáo dục Doanh nhân cho Việt Nam do AOTS phối hợp cùng Khoa Quản trị Kinh doanh thực hiện:

Mục tiêu của chương trình là phát triển tinh thần doanh nhân trong sinh viên thông qua các hoạt động đào tạo tại các trường Đại học, từ đó thúc đẩy doanh nhân đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.

Chương trình đã được thực hiện rất thành công vào năm 2008 với sự tham gia của khoảng 70 học viên. Các học viên là giảng viên dạy kinh doanh hoặc sẽ dạy kinh doanh trong tương lai tại các trường Đại học về kinh tế, kinh doanh ở Việt Nam.

Trong các chương trình này, sau khi các giảng viên tham gia chương trình được cung cấp các kiến thức cơ bản về kinh doanh, khởi nghiệp kinh doanh, các giảng viên và sinh viên thành lập các nhóm công tác đi thực tế tại các doanh nghiệp để tìm hiểu công việc kinh doanh của họ. Tính hiệu quả của các chương trình này thể hiện ở việc: Doanh nghiệp có thể tiếp thu các kiến thức và kỹ năng để cải thiện việc kinh doanh sản xuất, sinh viên có thể phát triển được tư duy kinh doanh, đồng thời tiếp thu các kỹ năng và kiến thức thực tiễn. Các giảng viên có thể phát triển được phương pháp giảng dạy và đào tạo doanh nhân hấp dẫn và hiện đại hơn dựa trên những kiến thức lý luận và thực tiễn- kết quả thu hoạch được từ chương trình này. Các giảng viên có thể tiếp thu các mô hình của chương trình và áp dụng chúng vào trường đại học nơi mình đang giảng dạy.

Chương trình được thực hiện với nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật Bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *