[INDEC] – Tổng hợp chương trình Thạc sỹ Mỹ tiết kiệm, không yêu cầu GMAT/ GRE

Công ty tư vấn du học INDEC giới thiệu chương trình Thạc sỹ Mỹ hấp dẫn với chi phí tiết kiệm (14,000 – 20,000 USD/ năm) và hầu hết các trường ĐH đều không yêu cầu GMAT/ GRE cũng như kinh nghiệm làm việc, phù hợp với các bạn sinh viên mới ra trường. Sau khi tốt nghiệp, các em học sinh được ở lại Mỹ làm việc từ 1-3 năm OPT.
Bảng tổng hợp thông tin chương trình Thạc sỹ Mỹ kì tháng 09/2019 ở LINK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *