PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy và PGS. TS. Vũ Hoàng Nam thuộc trường Đại học Ngoại Thương nằm trong danh sách top 25% các kinh tế gia hàng đầu của Việt Nam

Theo xếp hạng của RePec, PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương, xếp thứ 2 trong trong tổng số 69 các nhà kinh tế gia đến từ Việt Nam. Hướng nghiên cứu của PGS. TS Nguyễn Thu Thủy bao gồm Tái cấu trúc doanh nghiệp, Quản trị công ty, Các phương thức thanh toán trong hoạt động mua bán và sáp nhập, Cơ cấu vốn….Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Ngoại Thương, PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy luôn là lá cờ đầu và đã có nhiều đóng góp trong thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học của nhà trường. Nhờ những nỗ lực của PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy cùng tập thể cán bộ, giảng viên của nhà trường, Trường Đại học Ngoại Thương cũng đã được đánh giá xếp thứ 2 trong tổng số 35 tổ chức từ Việt Nam dẫn đầu về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế theo xếp hạng của RePec.               

PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy PGS. TS. Vũ Hoàng Nam

PGS. TS. Vũ Hoàng Nam hiện là Trưởng phòng Quản Lý Khoa học, cũng vinh dự là 1 trong 2 nhà nghiên cứu khoa học của trường Đại hoc Ngoại Thương nằm trong top 10 các nhà kinh tế hàng đầu của Việt Nam theo đánh giá của RePec. Hướng nghiên cứu của PGS. TS. Vũ Hoàng Nam tập trung vào thúc đẩy hoạt động xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của Việt Nam, các nghiên cứu về các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như trong đổi mới sáng tạo kinh doanh của doanh nghiệp.

RePec là một dự án do Ngân hàng dự trữ liên bang ST. Louis tài trợ nhằm xây dựng một cơ sở dữ liệu về các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế và các nghành khoa học có liên quan.  Dự án RePec đã thu hút hàng trăm ngàn học giả và nhà nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế từ 93 quốc gia tham gia. Hàng năm RePec đánh giá xếp hạng các kinh tế gia dựa vào những đóng góp về nghiên cứu khoa học cũng như xếp hạng từ các bài viết, bài báo nghiên cứu.

Thông tin tham khảo cụ thể về những tiêu chí đánh giá và xếp hạng cụ thể theo đường link bên dưới.

https://ideas.repec.org/top/top.vietnam.html#top

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *