Phó Hiệu trưởng trường Kinh doanh Huddersfield thuộc Đại học Huddersfield Anh Quốc thăm trường Đại học Ngoại thương

Ngày 9/5/2019, Tiến sỹ John Anchor, Phó Hiệu trưởng trường Kinh doanh Huddersfield thuộc Đại học Huddersfield Anh Quốc đã có chuyến thăm trường Đại học Ngoại thương. Tiến sỹ đã có buổi làm việc với Phó Hiệu trưởng trường ĐHNT, PGS TS Lê Thị Thu Thủy, Ban chủ nhiệm Khoa QTKD cũng như gặp gỡ sinh viên của Khoa. Dự kiến trong tương lai, trường ĐHNT có thể đón tiếp các giáo sư của Đại học Huddersfield sang trực tiếp giảng dạy cho sinh viên Khoa QTKD!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *