PHƯƠNG THỨC MỚI XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO NĂM HỌC 2018-2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Các bạn học sinh lớp 12 có nguyện vọng trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại thương, học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh tại các Chương trình tiên tiến và chương trình Chất lượng cao của Nhà trường có thể tham gia xét tuyển theo 02 phương thức như sau:

1. Phương thức xét tuyển kết hợp – Phương thức mới

Điều kiện xét tuyển:

+ Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT (Hoặc tương đương; có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10,11,12 từ 7,5 trở lên;

Hạnh kiểm của từng năm lớp 10,11,12 từ Khá trở lên;

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt IELTS 6.5 trở lên, hoặc TOEFL ITP 550 trở lên, hoặc giải ba quốc gia môn Tiếng Anh trở lên

+ Có tổng điểm 02 bài/ môn thi THPTQG năm 2018 (không bao gồm điểm ưu tiên xét tuyển) trong tổ hợp môn xét tuyển của trường (trong đó có môn Toán và một môn khác không phải Ngoại ngữ) đạt từ 16 điểm trở lên.

+ Sinh viên phải đạt điểm tiếng Anh tối thiểu là từ mốc 65-69 điểm kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào, tương đương chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (được cấp bởi các tổ chức uy tín được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận), cụ thể TOEIC từ 580 điểm trở lên, TOFEL iBT đạt từ 60 điểm trở lên, IELTS đạt từ 5.0 hoặc tương đương trở lên mới được xét tuyển vào học các CTTT và chương trình CLC.

+ Chỉ tiêu xét tuyển kết hợp cho CTTT: 70 sinh viên, cho chương trình CLC: 50 sinh viên

2. Phương thức xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018- Phương thức truyền thống

Điều kiện xét tuyển

+ Sinh viên đã trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại thương năm 2018 có điểm xét tuyển từ điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào CTTT, chương trình CLC (đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực, điểm ưu tiên giải quốc gia/quốc tế).

+ Đối với những sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (phải trong thời hạn giá trị 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển), khi xét tuyển nhà trường sẽ tính điểm tiếng Anh tương ứng với số điểm của sinh viên đã đạt được trong các chứng chỉ theo thang điểm tính tương đương như trong bảng tham chiếu so sánh thang điểm của trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *