Thông báo danh sách chính thức sinh viên viết KLTN và TTTN K54

Khoa QTKD công bố Danh sách chính thức:

– Sinh viên K54 QTKD làm KLTN: LINK
– Sinh viên K54 QTKD làm THTTTN và sinh viên K54 QTKD chuyển từ KLTN sang THTTTN: LINK
– Sinh viên các khóa khác thực hiện HPTN cùng K54 QTKD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *