Thông báo Kế hoạch thực hiện HPTN của SV K54 QTKD CSHN và CSQN

Khoa QTKD thông báo Kế hoạch thực hiện HPTN của SV K54 QTKD như sau:

1/ Khóa luận tốt nghiệp:
– Thời gian thực hiện: từ 04.3.2019 đến 02.6.2019
– Thời hạn sinh viên nộp KLTN về VPK QTKD: 06/6/2019
(Sinh viên nộp KLTN theo nhóm có cùng GVHD)
2/ Thu hoạch thực tập tốt nghiệp:
– Thời gian thực hiện: từ 11.3.2019 đến 12.5.2019
– Thời hạn sinh viên nộp THTTTN về VPK QTKD: 16/5/2019
(Sinh viên nộp THTTTN theo nhóm có cùng GVHD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *