Thông báo Khảo sát SV K57 về mức độ tiếp nhận các quy định về đào tạo, công tác SV năm học 18-19

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác lấy nhận xét của sinh viên về mức độ tiếp cận các quy định về đào tạo, công tác sinh viên năm học 2018 – 2019, Lớp trưởng các lớp thông báo tới toàn thể sinh viên K57 tích cực tham gia và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn sau:

Bước 1: đăng nhập vào hệ thống http://khaosat.edu.vn

Bước 2: Click vào phiếu “Khảo sát về mức độ tiếp nhận các quy định về đào tạo, công tác sinh viên năm học 2018 – 2019”

Bước 3: nhập mã sinh viên để tham gia nhận xét

Bước 4: Tiến hành nhận xét. Click vào GỬI để hoàn thành phiếu nhận xét.

Thời gian thực hiện: từ 25/9 – 5/10/2018.

Thông tin chi tiết xem tại đây – LINK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *