THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH & LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH ĐỢT I NĂM 2022

Trường Đại học Ngoại thương thông báo:
👉 Tuyển sinh 𝐋𝐈Ê𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 hình thức 𝐕𝐋𝐕𝐇
👉 Tuyển sinh Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 hình thức 𝐕𝐋𝐕𝐇
  1. Đối tượng dự tuyển:

– Dự tuyển Đại học hình thức vừa làm vừa học: Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi là tốt nghiệp THPT).

– Dự tuyển Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học đối với người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng và người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên:

+ Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng đối với thí sinh dự tuyển và học liên thông để nhận bằng tốt nghiệp đại học.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với thí sinh dự tuyển và học liên thông để nhận thêm một bằng tốt nghiệp đại học của một ngành đào tạo khác.

  1. Các ngành đào tạo

– Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.

– Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế.

– Ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán.

– Ngành Luật, chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế.

– Ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế quốc tế.

– Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại.

📌 XÉT TUYỂN HỒ SƠ: 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *