Tin báo cáo viên cho lớp CLC K55

Nhằm tăng cường kiến thức thực tiễn cho các bạn sv CLC và CTTT QTKD K55  liên quan đến môn học Quản trị tài chính doanh nghiệp, ngày 4.10.2018,  Khoa đã mời anh Nguyễn Tuấn Anh Phó Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán CV để chia sẻ về thực tiễn Tài chính DN, định hướng nghề chứng khoán và hướng dẫn các bạn sinh viên về kỹ năng lập kế hoạch tài chính cá nhân. Các bạn sinh viên đã được giao lưu và định hướng các kiến thức, kỹ năng thực tiễn rất hữu ích liên quan đến ngành tài chính nói riêng và quản trị kinh doanh nói chung. Anh Tuấn Anh cũng tỏ ý sẵn lòng hỗ trợ, tư vấn cho các bạn sinh viên trên chặng đường nghề nghiệp sắp tới.
Khoa QTKD trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ, đồng hành của các Doanh nghiệp, các nhà quản lý, lãnh đạo DN trong  đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Nhà trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *