Bộ môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp

STT Bộ môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp Website Email
1. Trưởng bộ môn – TS. Bùi Liên Hà habl@ftu.edu.vn
2. Nguyễn Thế Anh anhnt@ftu.edu.vn
3. Đào Minh Anh https://daominhanh.ftu.edu.vn anhdm@ftu.edu.vn
4. Lê Phương Dung dunglp@ftu.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *