Bộ môn Quản trị Tài chính

STT Bộ môn Quản trị Tài chính Website Email
1. TS. Cao Đinh Kiên https://caokien.ftu.edu.vn/ caokien@ftu.edu.vn
2. TS. Nguyễn Thúy Anh https://nguyenthuyanh.ftu.edu.vn/ ngthuyanh@ftu.edu.vn
3. ThS. Bùi Thu Hiền https://thuytang.ftu.edu.vn hienbt@ftu.edu.vn
4. ThS Tăng Thị Thanh Thủy thuyttt@ftu.edu.vn
5. ThS Nguyễn Thị Hoa Hồng hongnth@ftu.edu.vn
6. ThS. Đào Thị Thương thuongdt@ftu.edu.vn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *