GIỚI THIỆU

Giới thiệu khoa Quản trị kinh doanh

Ban lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ: Giai đoạn 1999-2001 2001-2004 2004-2009 2009 Trưởng Khoa GVC. Trần Sửu TS. Bùi Ngọc Sơn TS. Tăng Văn Nghĩa TS. Nguyễn Thu Thủy Phó Trưởng Khoa ThS. Đặng Thị Lan TS. Lê Thị Thu Thủy TS. Lê Thị Thu Thủy (2004-2007) TS. Trần Thị Kim Anh (2007-nay) […]

Read More

Khoa Quản trị Kinh doanh – 10 năm xây dựng và trưởng thành

Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương được thành lập tháng 4/1999 trong bối cảnh của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra hết sức sôi động ở Việt Nam. Sự ra đời của Khoa Quản trị Kinh doanh đánh dấu một bước ngoặt quan trọng […]

Read More