Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh Quốc tế

Mục tiêu đào tạo: Chương trình Đào tạo sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị về phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức chuyên môn toàn diện, kỹ năng thực hành cơ bản và sức khỏe để tự học tập, làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề hoạch định chiến lược kinh doanh, hoạt động tài chính kế toán, hoạt động quản trị nguồn nhân lực, hoạt động thương mại điện tử, xây dựng hệ thống lương thưởng, quản trị vận hành trong toàn bộ doanh nghiệp, xây dựng văn hóa và phát triển thương hiệu và các vấn đề khác liên quan đến kinh doanh và quản trị kinh doanh trong môi trường quốc tế; sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ngoại ngữ (Anh, Pháp, Trung, Nhật, Nga).

Chi tiết chương trình xem tại đây: LINK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *