CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

  1. GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình cung cấp các kiến thức, kỹ năng hiện đại trong lĩnh vực quản trị kinh doanh quốc tế cho người học ở bậc đại học để có thể tự học tập, làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh doanh và quản trị kinh doanh quốc tế. Đây là chương trình đào tạo về kinh doanh lâu đời nhất của trường ĐHNT được phát triển dựa trên các chương trình đào tạo quản trị kinh doanh của các trường đại học uy tín trên thế giới và liên tục cập nhật để phù hợp với nhu cầu của thị trường.

 

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Các vị trí chuyên viên, phụ trách bộ phận, quản trị viên tập sự (management trainee) tại các phòng ban chức năng (sale, marketing, nhân sự, kế hoạch kinh doanh, kế toán, tài chính…)
  • Các vị trí quản lý cấp trung và cấp cao của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề.
  • Các chuyên gia về quản trị kinh doanh và kinh doanh quốc tế
  • Khởi sự doanh nghiệp

 

  1. LỢI ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo cho phép sinh viên lựa chọn các lĩnh vực chuyên sâu như quản trị đổi mới và khởi sự kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, quản trị sự kiện và truyền thông, quản trị kinh doanh dịch vụ…

Chương trình liên tục đổi mới, cập nhật theo các nội dung đào tạo thịnh hành nhất trên thế giới và yêu cầu của xã hội

Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn toàn diện, kỹ năng thực hành cơ bản để tự học tập, làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề trong kinh doanh quốc tế.

Cho phép sinh viên chuyển tiếp 3+1 tại một số đại học nước ngoài như Huddersfield University (UK)…

  1. CƠ HỘI

Học bổng khuyến khích học tập của trường Đại học Ngoại thương.

Học bổng thạc sỹ 50% ở các trường đối tác ở nước ngoài.

 

  1. MỘT SỐ MÔN HỌC TIÊU BIỂU
Chuyên sâu Khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa
Kỹ năng lãnh đạo
Quản trị đổi mới
Quản trị chất lượng
Chuyên sâu Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị nguồn nhân lực chiến lược
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Quản trị thành tích và đãi ngộ
Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
Chuyên sâu Quản trị sự kiện và truyền thông
Quản trị sự kiện
Quản trị quan hệ công chúng
Quản trị thương hiệu
Quản trị truyền thông đa phương tiện
Chuyên sâu Quản trị kinh doanh dịch vụ
Quản trị dịch vụ
Hành vi người tiêu dung trong dịch vụ
Quản trị Marketing dịch vụ
Quản trị bán lẻ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *