Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ Đợt 1 năm 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2024 NHƯ SAU: – 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐨̣̂𝐩 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛: + 𝐓𝐡𝐚̣𝐜 𝐬𝐢̃: Đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟎/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟒 + 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐢̃: Đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟔/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟒 – 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐱𝐞́𝐭 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧: + 𝐓𝐡𝐚̣𝐜 𝐬𝐢̃: 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟏/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟒 + 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐢̃: […]

Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2024

Trường Đại học Ngoại thương thông báo mở lớp BỔ SUNG KIẾN THỨC cho những người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, cụ thể: (Bấm vào từng chương trình để xem nội dung chi tiết) Chương trình Điều hành cao cấp – EMBA, định hướng ứng dụng Ngành Quản trị kinh doanh, định hướng […]

GIỚI THIỆU VỀ HỘI SINH VIÊN TÀI NĂNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG – FBA ELITE

Hội Sinh viên Tài năng Khoa Quản trị Kinh doanh – FBA Elite, chính thức ra đời năm 2014 dưới sự bảo trợ của khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Ngoại thương.  Với đội ngũ thành viên là tinh hoa của khoa Quản trị Kinh doanh, song song với sự đồng hành của […]

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đối với SV hệ chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và CSQN – đợt 1 năm 2024

Khoa Quản trị kinh doanh xin gửi tới các Thầy Cô và các em Sinh viên Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đối với SV hệ chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và CSQN – đợt 1 năm 2024. Các Thầy Cô và các em Sinh viên […]

Chương trình Thạc sỹ Điều hành cao cấp ngành QTKD (EMBA): Chia sẻ từ chuyên gia: “Xây dựng hệ thống KPI và tổ chức thu thập dữ liệu trong doanh nghiệp”

Với mục đích tăng cường tính thực tiễn cho môn học, giúp học viên vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế, ngày 8/12/2023, môn học “ Thống kê ứng dụng cho nhà Quản trị Điều hành” của lớp Thạc sỹ Điều hành cao cấp EMBA 9A đã có sự chia sẻ, trao đổi […]

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (MÃ NGÀNH: 7810201)

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Quản trị khách sạn là chương trình cử nhân chất lượng cao theo định hướng ứng dụng được giảng dạy bằng tiếng Anh. Chương trình CLC Quản trị khách sạn là một chương trình được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo […]