Phân công GVHD KLTN và TTTN đợt 2 năm 2020

Các thầy cô vui lòng thông báo đến sinh viên lớp mình chủ nhiệm một số nội dung sau:
– Sinh viên đến xem danh sách phân công GVHD KLTN và THTTTN đợt 2 năm 2020 tại bảng tin Văn phòng Khoa.
– Với sinh viên làm KLTN:
+ thời gian thực hiện: từ 12.10.2020 đến 08.01.2021
+ sinh viên liên hệ với GVHD đã được phân công để thống nhất tên đề tài
+ Điền vào link đăng ký tên đề tài KLTN đã được GVHD duyệt
+ Nộp 2 bản đơn đăng ký tên đề tài có chữ ký của SV và duyệt của GVHD (theo mẫu đính kèm), hạn cuối: 16/10/2020
+ Sau khi Trưởng Khoa duyệt đơn đăng ký tên đề tài, Khoa sẽ thông báo cho sinh viên thời gian đến nhận lại đơn
– Với sinh viên làm THTTTN: 
+ thời gian thực hiện: từ 19/10- 25.12.2020
+ sinh viên không phải đăng ký tên đề tài vào link cũng như nộp đơn đăng ký tên đề tài
+ Khoa sẽ thông báo thời gian đến nhận giấy giới thiệu TTTN tại Khoa sau.

Form 2: LINK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *