Qui định về viết KLTN và BCTHTTTN

Để có thông tin về qui định viết KLTN xin click chuột tại đây.

Để có thông tin về qui định tốt nghiệp theo hệ đào tạo tín chỉ  xin click chuột tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *