Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018

Năm 2018, Trường Đại học Ngoại Thương đã phát động cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học nhằm giúp sinh viên hình thành tư duy và phương pháp làm việc khoa học, phát huy khả năng nghiên cứu độc lập. Đây là cuộc thị thường niên do nhà trường tổ chức cho sinh viên. Sau khi phát động cuộc thi, rất nhiều nhóm sinh viên đã đăng kí tham gia. Tại vòng thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa, Khoa Quản trị Kinh doanh đã nhận được 15 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên. Các công trình nghiên cứu khoa học sinh viên đăng kí tham gia đều rất đa dạng và gắt kết thực tiễn. Chất lượng của công công trình khoa học của sinh viên được đánh giá cao. Sau các vòng đánh giá cấp Khoa, Khoa Quản trị Kinh doanh đã chọn ra được 8 công trình khoa học để tham dự cuộc thi ở cấp trường.

Chúc mừng các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học đã được vào vòng thi cấp Trường. Chúc các em sẽ thành công và có nhiều công trình nghiên cứu khoa học hơn nữa trong tương lại.
Danh sách các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học vào vòng thi cấp trường là tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *