Thông điệp từ Trưởng Khoa

Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại Thương được thành lập tháng 4 năm 1999 trong bối cảnh của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra hết sức sôi động ở Việt Nam. Sự ra đời của Khoa Quản trị Kinh doanh đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với trường Đại học Ngoại Thương: từ một trường đơn ngành, trường Đại học Ngoại Thương đã trở thành trường đào tạo đa ngành trong khối các trường đại học về kinh tế. Sự phát triển này phù hợp với xu thế đào tạo đa dạng của các trường đại học hiện nay và nhu cầu ngày càng tăng của xã hội về nguồn nhân lực quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh quốc tế.

Ra đời trong bối cảnh đó, Khoa Quản trị Kinh doanh có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh quốc tế ở trình độ đại học và sau đại học, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Sứ mệnh của Khoa còn là nghiên cứu khoa học, hợp tác và trao đổi khoa học với các tổ chức nghiên cứu, đào tạo trong và ngoài nước nhằm tăng cường năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên.

Khi mới thành lập, Khoa chỉ có một ngành đào tạo Quản trị kinh doanh, hiện tại Khoa QTKD có hai ngành đào tạo là Quản trị kinh doanh và Quản trị khách sạn, cùng 4 chuyên sâu. Không chỉ tăng về số lượng các ngành đào tạo mới, Khoa Quản trị Kinh doanh luôn chú trọng đến việc phát triển chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Với đội ngũ giáo viên yêu nghề, năng động, tâm huyết, với nội dung chương trình tiên tiến, phương pháp giảng dạy hiện đại, sinh viên được tiếp cận những kiến thức quản trị kinh doanh hiện đại, nâng cao khả năng tư duy sáng tạo và vận dụng kiến thức chuyên môn một cách có hiệu quả vào thực tiễn. Lớp Quản trị Kinh doanh quốc tế chất lượng cao (giảng dạy bằng tiếng Anh) đã được triển khai nhằm góp phần từng bước tiêu chuẩn hóa chương trình đào tạo của Khoa với các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới. Khoa Quản trị Kinh doanh đã tạo được một môi trường đào tạo hiện đại, hấp dẫn không chỉ cho sinh viên mà cho cả các nhà quản lý thông qua các hoạt động tư vấn và đào tạo ngắn hạn, cung cấp cho họ những kiến thức lý luận và thực tiễn trong nhiều lĩnh vực khác nhau về quản trị kinh doanh và quản trị kinh doanh quốc tế.

Kế thừa và phát huy truyền thống đào tạo của trường Đại học Ngoại Thương, kết hợp với sự năng động của mình, Khoa Quản trị Kinh doanh đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và đóng góp tích cực vào việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Các khóa sinh viên ra trường đều đã nhanh chóng có được việc làm, nhiều người nắm giữ những vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Đây là một trong những minh chứng sống động cho sự thành công bước đầu của Khoa và cũng là bó hoa ý nghĩa nhất chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và trưởng thành của Khoa Quản trị Kinh doanh.

Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh

PGS, TS Lê Thái Phong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *