Thông tin khóa đào tạo về kinh doanh dự án xã hội tại Montreal (Canada)

Chương trình Phát triển ý tưởng sáng tạo và kinh doanh dự án xã hội (Social Business Creation – SBC) do HEC Montréal (một trong những trường kinh doanh nổi bật nhất thế giới, xếp hạng thứ 11 trên toàn thế giới trong danh sách trường kinh doanh ngoài Hoa Kỳ (năm 2015), Top 30 trường kinh doanh quốc tế của Bloomberg Businessweek, Top 100 trường kinh doanh của nhà kinh tế) tổ chức.

2019 là năm đầu tiên chương trình Phát triển ý tưởng sáng tạo và kinh doanh dự án xã hội (Social Business Creation – SBC) do HEC Montréal được triển khai với đối tác duy nhất là trường Đại học Ngoại thương. Chương trình hi vọng nhận được sự tham gia tích cực từ sinh viên các trường Đại học mong muốn phát triển ý tưởng và triển khai dự án xã hội tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như mẫu đơn đăng ký được đăng tải chi tiết tại đây: LINK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *