Khoa Quản trị Kinh doanh - Đại học Ngoại thương

Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương được thành lập tháng 4/1999 trong bối cảnh của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra hết sức sôi động ở Việt Nam.

Sự ra đời của Khoa Quản trị Kinh doanh đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với trường Đại học Ngoại thương: từ một trường đơn ngành đã trở thành trường đào tạo đa ngành trong khối các trường đại học về kinh tế. Kế thừa và phát huy truyền thống đào tạo của Nhà trường, kết hợp với sự năng động của mình, Khoa Quản trị Kinh doanh đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và đóng góp tích cực vào việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước.

TIN MỚI NHẤT

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP GIỮA KHÓA NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

July 13, 2020

MỤC TIÊU CỦA THỰC TẬP Thực tập giữa khóa nhằm mục đích tạo…

CUỘC THI DELL CONTENT CREATOR CONTEST “KHAI PHÓNG ĐAM MÊ”

July 5, 2020

MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA Tạo sân chơi sáng tạo cho sinh viên của…

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

June 13, 2020

GIỚI THIỆU CHUNG Chương trình cung cấp các kiến thức, kỹ năng hiện…

SỰ KIỆN SẮP TỚI

No Events Available