ĐÀO TẠO

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CTTT NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đào tạo những sinh viên tốt nghiệp với trình độ tương đương với các trường tiên tiến trên thế giới, (1) được chuẩn bị về phẩm chất chính trị, đạo đức, (2) kiến thức chuyên môn toàn diện, (3) kỹ năng thực hành thành thạo, (4) sử dụng thông thạo tin học văn phòng và […]

Read More

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ TIẾN SĨ ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Mục tiêu đào tạo trình độ Tiến sỹ ngành Quản trị kinh doanh là đào tạo nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp có kiến thức và trình độ chuyên môn cao về quản trị kinh […]

Read More

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP (EMBA) ngành Quản trị kinh doanh theo định hướng ỨNG DỤNG

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA), ngành Quản trị kinh doanh theo định hướng ứng dụng. Mục tiêu đào tạo: Chương trình EMBA nhằm đào tạo các nhà quản trị trung và cao cấp có tầm nhìn chiến lược, có năng lực tư […]

Read More

Thông báo Kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 08/08/2021

Căn cứ thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19, thông báo của Chính phủ và các địa phương về công tác phòng, chống dịch, Căn cứ quyết định của Ban giám hiệu trường ĐHNT tại cuộc họp ngày 28/06/2021, Phòng Quản lý đào tạo thông báo như sau: Sinh viên, học viên các loại […]

Read More

Chương trình Kết nối và Tư vấn đào tạo Sau đại học FTU 2021 “HÀNH TRÌNH VƯƠN TỚI NHỮNG TẦM CAO”

Trân trọng kính mời quý vị và sinh viên năm 3, năm 4 tham gia chương trình “HÀNH TRÌNH VƯƠN TỚI NHỮNG TẦM CAO” để tìm hiểu về các chương trình đào tạo Sau Đại học của Trường Đại học Ngoại thương: THAM GIA NGAY: https://forms.gle/RY6FXoCinuyv8mDg6 THỜI GIAN: 13h30 – 17h00, Thứ Bảy ngày 17/04/2021 […]

Read More