CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CTTT NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đào tạo những sinh viên tốt nghiệp với trình độ tương đương với các trường tiên tiến trên thế giới, (1) được chuẩn bị về phẩm chất chính trị, đạo đức, (2) kiến thức chuyên môn toàn diện, (3) kỹ năng thực hành thành thạo, (4) sử dụng thông thạo tin học văn phòng và […]

Read More

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

GIỚI THIỆU CHUNG Chương trình CLC Quản trị khách sạn được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo của các trường đại học danh tiếng trên thế giới: Đại học Northern Arizona (Hoa Kỳ), Đại học Niagara (Hoa Kỳ), Đại học Blue Mountains (Australia), Đại học Griffith (Australia), Đại học Southern Cross University (Australia), […]

Read More

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

GIỚI THIỆU CHUNG Chương trình cung cấp các kiến thức, kỹ năng hiện đại trong lĩnh vực quản trị kinh doanh quốc tế cho người học ở bậc đại học để có thể tự học tập, làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh doanh và quản […]

Read More