Bộ môn Quản trị Tài chính

STT Bộ môn Quản trị Tài chính Nơi tốt nghiệp Email
1. Trưởng bộ môn PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy ĐH Ngoại Thương, ĐH Tilburg,Rotterdam School of Management (Erasmus University) thuy.nt@ftu.edu.vn
2. TS. Cao Đinh Kiên caokien@ftu.edu.vn
3. TS. Nguyễn Thúy Anh ĐH Ngoại thương ngthuyanh@ftu.edu.vn
4. ThS. Bùi Thu Hiền ĐH Ngoại thương hienbt@ftu.edu.vn
5. ThS Tăng Thị Thanh Thủy ĐH Ngoại thương thuyttt@ftu.edu.vn
6. ThS Nguyễn Thị Hoa Hồng ĐH Ngoại thương hongnth@ftu.edu.vn
7. ThS. Đào Thị Thương ĐH Ngoại thương thuongdt@ftu.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *