Bộ môn Thương mại điện tử

STT Bộ môn Thương mại điện tử Nơi tốt nghiệp Email
1. Trưởng bộ môn – PGS. TS. Nguyễn Văn Thoan ĐH Ngoại thương,ĐH UNSW – Úc nvthoan@ftu.edu.vn
2. Nguyễn Khánh Hưng ĐH Ngoại thương hungnk@ftu.edu.vn
3. Nguyễn Thị Thanh Hoa ĐH Ngoại thương hoantt@ftu.edu.vn
4. Nguyễn Thị Khánh Chi ĐH Ngoại thương chintk@ftu.edu.vn
5. Nguyễn Thị Hồng Vân ĐH Ngoại thương vannth@ftu.edu.vn
6. Nguyễn Hồng Quân ĐH Thương mại quannh@ftu.edu.vn
7. Nguyễn Phương Chi ĐH Ngoại thương chinp@ftu.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *