Hợp tác doanh nghiệp

BTC TRIỂN LÃM ANALYTICA VIETNAM 2018 TUYỂN NHÂN VIÊN HỖ TRỢ DỰ ÁN

BTC Triển lãm Analytica Vietnam, Triển lãm thuộc chuỗi triển lãm Analytica khởi nguồn từ Munich cần tuyển Nhân viên hỗ trợ Dự án. Analytica Vietnam 2019 – Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghệ Thí nghiệm, Phân tích, Công nghệ Sinh học và Chẩn đoán sẽ được tổ chức từ 03-05/04/2019, tại Trung tâm Hội chợ […]

Read More