Thông báo

Thông báo tiếp theo về Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp K54 Cơ sở Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh của Khoa QTKD

Ngày 14/2/2019, Khoa QTKD đã công bố danh sách phân công GVHD KLTN cho SV K54 CSHN và CSQN đợt 1 năm 2019 tại bảng tin của Khoa (B204), Lưu ý: * Khoa đã thông báo trên email, website, và Facebook của Khoa: LINK. * Đối với SV viết KLTN: kết quả phân công này […]

Read More

Tin tuyển dụng vị trí Trợ lý tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ phần mềm và Nội dung số OSP

Mô tả công việc Vị trí: Trợ lý Tổng giám đốc Số lượng: 01 Hình thức: Full time Mô tả công việc: Theo dõi, cập nhật và nhắc lịch làm việc của TGĐ; Ghi biên bản họp giao ban và các cuộc họp có sự tham gia của BOD; Hỗ trợ TGĐ theo dõi, đôn […]

Read More

Thông báo phát động cuộc thi SV NCKH năm 2019

Nhằm đổi mới và nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên trường Đại học Ngoại thương, Phòng Quản lý khoa học trân trọng thông báo đến giảng viên và sinh viên (SV) trong toàn trường những hoạt động đang tiến hành để phát động Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu […]

Read More

Khảo sát phục vụ đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động NCKH của sinh viên trường Đại học Ngoại thương

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động NCKH của sinh viên trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT), Phòng QLKH và CLB SVNCKH YRC – FTU thực hiện khảo sát để tổng hợp các ý kiến đánh giá và đề xuất các ý tưởng đổi mới hoạt động NCKH của sinh viên ĐHNT […]

Read More