CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP (EMBA) ngành Quản trị kinh doanh theo định hướng ỨNG DỤNG

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA), ngành Quản trị kinh doanh theo định hướng ứng dụng.

Mục tiêu đào tạo: Chương trình EMBA nhằm đào tạo các nhà quản trị trung và cao cấp có tầm nhìn chiến lược, có năng lực tư duy và điều hành, có kỹ năng thiết yếu trong quản trị doanh nghiệp, phát hiện và giải quyết được những vấn đề gặp phải trong thực tiễn. Chương trình EMBA cũng cung cấp kiến thức và trải nghiệm để học viên có thể trở thành chuyên gia tư vấn trong quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chi tiết xem tại đây: LINK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *