CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ TIẾN SĨ ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

Mục tiêu đào tạo trình độ Tiến sỹ ngành Quản trị kinh doanh là đào tạo nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp có kiến thức và trình độ chuyên môn cao về quản trị kinh doanh, có phương pháp nghiên cứu khoa học độc lập, có thể đưa ra các luận cứ khoa học về lĩnh vực quản trị kinh doanh trên phương diện là các chuyên gia hoặc cung cấp cơ sở khoa học cho việc quản trị và điều hành doanh nghiệp.

Chi tiết chương trình xem tại đây: LINK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *