Danh sách hỗ trợ tuyển sinh online K58

Danh sách hotline này bao gồm một số bạn sinh viên CTTT, CLC và các cô Khoa QTKD sẽ hỗ trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc của phụ huynh và học sinh trong năm 2019: LINK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *