Đề án tuyển sinh của trường Đại học Ngoại thương năm 2020

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020 dành cho hệ Đại học chính quy, hệ Vừa làm vừa học, hệ Liên thông (Ban hành theo Quyết định số 969/QĐ – ĐHNT ngày 03 tháng 06 năm 2020 của Hiệu trưởng)

Xem chi tiết tại đây: LINK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *