Luật điều chỉnh thương mại điện tử – PLU430

Điều kiện tiên quyết: Thương mại điện tử
Nội dung: Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan và chuyên sâu về các vấn đề pháp lý liên quan đến các lĩnh vực trong thương mại điện tử như: hợp đồng điện tử, giá trị pháp lý của giao dịch điện tử, thanh toán điện tử; những quy định về các hoạt động cụ thể trong thương mại điện tử như: sàn giao dịch điện tử, đấu giá, đấu thầu trực tuyến, quảng cáo điện tử, bảo vệ tính riêng tư cá nhân trong thương mại điện tử, mua bán giao dịch chứng khoán điện tử, và quy trình giải quyết tranh chấp liên quan đến thương mại điện tử. Hiểu được hệ thống luật của một số nước tiêu biểu về thương mại điện tử, các hiệp định, các quy định của các tổ chức quốc tế liên quan đến thương mại điện tử cũng được nghiên cứu trong môn học này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *