Thông báo TUYỂN SINH đào tạo trình độ THẠC SĨ đợt 2 năm 2021

Thời gian nhận hồ sơ:
Đến hết 27/12/2021, sáng từ 8h00 -11h00, chiều từ 13h30 – 16h00 (trừ thứ Bảy, CN và các ngày nghỉ Lễ, Tết).
Thời gian làm thủ tục dự thi, thi tuyển sinh:
– Thời gian dự kiến làm thủ tục dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ: 15h00, thứ Năm ngày 30 tháng 12 năm 2021.
– Thời gian dự kiến thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ: thứ Sáu, Ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Thời gian nhập học: Dự kiến tháng 3 năm 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *