Thông báo v/v nộp KLTN và THTTTN đợt năm 2020

Chào các em SV thực hiện HPTN đợt 2 năm 2020,

Khoa gửi các em thông báo v/v nộp KLTN và THTTTN đợt  năm 2020 như sau:

  1. Thời hạn nộp:

– Hạn cuối SV nộp KLTN về Khoa: 08/01/2021

– Hạn cuối SV nộp THTTTN về Khoa: ngày 26/12/2020

  1. Về số lượng quyển nộp:

2.1. THTTTN:

– Sinh viên tự chuyển 01 quyển cho GVHD của mình và chỉ nộp về Khoa 01 quyển bìa mềm màu xanh theo quy định (có chữ ký duyệt của GVHD)

2.2 KLTN:

Sinh viên nộp 03 (ba) quyển KLTN có bìa màu đỏ về Khoa:

– 01 quyển đóng bìa cứng: Toàn bộ nội dung khoá luận từ trang bìa đến phần phụ lục phải được tích hợp trong 1 file, không đặt mật khẩu. Tên file được đặt theo mẫu: họ tên sinh viên_lớp_khoá_tên chuyên ngành. Đĩa CD được dán bằng băng dính vào trang tiếp ngay sau trang bìa cứng.

– 02 quyển có bìa mềm, bên ngoài có bìa nilon:

+ 02 quyển bìa mềm KLTN phải có chữ ký xác nhận của GVHD vào trang bìa đỏ, mặt ngoài, ngay dưới họ tên của GVHD.

+ 02 quyển bìa mềm mỗi quyển phải có phiếu chấm điểm KLTN, nhận xét của GVHD, biên bản tra soát khóa luận (dập ghim chung vào trang cuối KLTN)

– Nộp theo nhóm có cùng 1 GVHD

  1. Về bản mềm:

– THTTTN: sinh viên không phải gửi bản mềm cho GVHD để gửi về khoa

– KLTN: sinh viên phải gửi bản mềm cho GVHD (theo nhóm có cùng GV) để GV gửi về Thư ký khoa.

  1. Về tra soát KLTN:

– Thực hiện quy trình tra soát tại http://tslv.ftu.edu.vn/ và hướng dẫn như file đính kèm của Trung tâm thông tin: SV lưu ý phải thực hiện đăng ký tra soát lần 1 với Trung tâm thông tin (tra soát thử) trước hạn nộp khóa luận khoảng 30 ngày để có thời gian chỉnh sửa; đăng ký tra soát lần 2 (tra soát chính thức) trước hạn nộp khóa luận khoảng 14 ngày

– Nộp kết quả tra soát khóa luận và biên bản tra soát khóa luận (đã có chữ ký của GVHD và TTCNTT): GV và SV mỗi người lưu 01 bản gốcNgoài ra, sinh viên khi nộp KLTN phải kèm theo kết quả tra soát và biên bản tra soát khóa luận cho 2 quyển bìa mềm (kẹp cùng phiếu nhận xét của GVHD, phiếu chấm điểm KLTN)

-GVHD tập hợp bản mềm KLTN (file word) theo nhóm sinh viên cùng GVHD và gửi email về Thư ký khoa

– Sinh viên làm KLTN bằng tiếng Anh và tiếng Việt đều phải thực hiện tra soát khóa luận

 

  1. Về các form mẫu:

Khoa xin gửi các file sau:

– Form chấm điểm KLTN

– Form nhận xét của GVHD KLTN

– Form xác nhận của đơn vị thực tập đối với THTTTN (tiếng Việt và Tiếng Anh)

– Hướng dẫn tra soát KLTN

Tải về tại LINK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *