Tọa đàm khoa QTKD: “Finding the Opportunities in VUCA (Voluntility, Uncertainty, Complexity and Ambuity) Era with Strategic Thinking”

Nhằm cung cấp những cách tiếp cận mới về môi trường kinh doanh hiện đại và bổ sung nền tảng kiến thức cho các giảng viên, ngày 03/9/2019 Khoa QTKD đã tổ chức toạ đàm khoa học với chủ đề: Finding the Opportunities in VUCA (Voluntility, Uncertainty, Complexity and Ambuity) Era with Strategic Thinking” với sự tham gia của diễn giả Dr Noel Jones.
Tại buổi toạ đàm, Dr Noel Jones đã chia sẻ những nội dung hết sức thú vị về những cơ hội và thách thức của thị trường trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Dr Noel Jones cũng thảo luận về những mô hình kinh doanh mới và cơ hội việc làm mới cho sinh viên. Dr Noel Jones nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ngừng rèn luyện và nâng cao kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn kinh doanh luôn luôn biến động. Đây là những chia sẻ rất thiết thực và hữu ích dành cho các giảng viên tại trường và thu hút sự quan tâm của đông đảo các thầy cô khoa QTKD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *