Trao đổi về việc áp dụng “Mô hình mô phỏng kinh doanh vào giảng dạy”.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp giảng dạy, sáng ngày 6/8/2019, Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi trao đổi về việc áp dụng “Mô hình mô phỏng kinh doanh vào giảng dạy”. Tham dự buổi trao đổi có đại diện của nhà cung cấp phần mềm mô phỏng kinh doanh CESIM – bà Ruby Vu, đại diện BCN Khoa Quản trị kinh doanh và các giảng viên khoa Quản trị kinh doanh.

Trong buổi thảo luận, bà Ruby Vũ đã giới thiệu chi tiết về phần mềm mô phỏng kinh doanh CESIM và những giải pháp nhằm tham gia và học tập hiệu quả trong thời đại kỹ thuật số. Phần mềm bao gồm những bài tập dựa trên kết quả làm việc nhóm, cho phép những người tham gia điều hành các doanh nghiệp ảo qua nhiều vòng trong khi cạnh tranh với các đội khác trong cùng thị trường. Mục tiêu của phần mềm là cung cấp cho sinh viên cơ hội học hỏi bằng cách thực hiện và thu hút họ vào một trải nghiệm ra quyết định giống như thật.

Đây là những chia sẻ thiết thực và hữu ích dành cho các giảng viên tại trường và thu hút sự quan tâm của đông đảo các thầy cô khoa QTKD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *