BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC NGÀNH: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Mục tiêu của chương trình là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có thể đảm nhiệm các vị trí quản lý tại các khách sạn 4-5 sao tiêu chuẩn quốc tế, am hiểu nền tảng văn hóa Việt Nam và thế giới; được trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ khách sạn vững chắc theo chuẩn quốc tế; kiến thức và kỹ năng quản trị khách sạn hiện đại trong môi trường đa văn hóa, có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và lãnh đạo tốt; có tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp, sáng tạo, thấu hiểu khách hàng; có tư duy phát hiện, giải quyết vấn đề và ứng biến với thay đổi trong môi trường quốc tế, có năng lực sáng tạo và khả năng học tập suốt đời.

Chi tiết Bản mô tả chương trình đào tạo xem tại đây: LINK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *