CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ THẠC SĨ ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH theo định hướng ỨNG DỤNG

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh theo định hướng ứng dụng.

Thông báo Quyết định Ban hành Chương trình đào tạo: LINK.

Chi tiết nội dung chương trình xem tại đây: LINK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *